luftfilter

 

Många filter består av veckat papper (cellulosa) där veckningen medför att största möjliga yta exponeras för att få ut maximal storlek på filtret. Veckningen tillför också styrka så filtret kan stå emot pulserande luftgenomströmning. Partiklar och sot i luften som kommer in i luftintag och förbränningskammare orsakar problem i maskiner. Även elkomponenter, såsom sensorer som finns i luftintaget, kan ta stor skada. Ett luftfilter gör att enbart renad luft når förbrännings- kammaren så maskinen kan arbeta med optimal kapacitet.Ett rent luftintag är viktigt för en problemfri arbetsgång.