sjo-vattenfilter

 

Sjövattenfilter av typ: ”Genova”.

Kylvattenfilter i brons med genomskinligt polycarbonatlock för lätt inspektion och kontroll av igensättningsgraden hos filterelementet.

En motor utan vattenfilter riskerar att överhettas om värmeväxlare och oljekylare täpps igen av föroreningar i sjövattnet. Filtret skonar dessutom impellern i kylvattenpumpen.