vattenfilter

 

I en vattentank samlas det smuts och det bildas lätt alger med mera vilket kan leda till både illaluktande och illasmakande vatten. För att förhindra detta kan man montera ett filterhus mellan tank och kran som filtrerar vattnet till 1 micron (dvs mycket rent). Det finns filter i olika storlekar och med varierande flödeskapacitet. Vid stark lukt/smak rekommenderas kolfilter.