SITAB har sedan 60-talet varit en ledande leverantör av filter, separatorer, oljor, tillbehör och reservdelar till rederier, industri och entreprenörer. Produktsortimentet, med olika typer av tekniska lösningar och service, har utvecklats och utökats under åren. SITAB:s mål är att vara en komplett leverantör av filter, oljor, absorbenter och annan teknisk utrustning till våra kunder.

 

1.1-1 MILJÖ- & KVALITETSPOLICY

SITAB, Skepps och industriteknik AB arbetar för god omsorg om våra kunder och om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.

Miljö
Detta innebär bland annat att vi:
– Ökar kunskapen och medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
– Engagerar kunder, leverantörer och andra intressenter i vårt miljöarbete.
– Följer lagar och förordningar samt ser dessa som minimikrav för nivån på vårt miljöarbete.
– Ständigt strävar efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser och minimera föroreningar.

Kvalitet
Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta innebär att:
– Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
– Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har en betydelse för den totala kvalitén.
– Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.
– Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.
– Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

Fastställd att gälla fr.o.m. 2018-05-25, Sofi Kristensson VD