SITAB Absorbenter

 

Vi marknadsför flera typer av absorbenter och granulat för upptagning av en mängd olika spill.

EasiTex absorption

Polypropylene absorbenter

Kostnadseffektiva och snabba absorbenter som är mycket enkla att använda. Sin låga vikt medför en lätt hantering och låga destruktionskostnader. Dom är mycket hållfasta och dammar inte. Sortimentet består av ark, rullar, länsor, kuddar, ormar etc.

Det finns två huvudgrupper av absorbenter:
– Oil-only; för upptagning av petroleumbaserade vätskor. Dessa tar endast upp petroleumbaserade vätskor, såsom olja och inte andra vätskor.
– Universala; dessa tar upp alla flytande vätskor såsom vatten, oljor, kemikalier samt de flesta syror.

Granulat

Granulat; är en traditionell typ av absorbent som består av tex torkad lera eller en blandning av sand, kalk och cement. Granulat lämpar sig för upptagning av en mängd olika spill, såsom organiska vätskor, syror och alkaliska ämnen. Granulat kan användas vid halkbekämpning på vägar samt för att släcka mindre brandhärdar.