Prolongs smörjmedel erbjuder en unik teknologi, AFMT (Anti-Friction Metal Treatment) som innebär att smörjmedlet joniseras för att lätt dra till sig metall. Denna egenskap skapar en otroligt bra smörjande yta. Produktserien finns tillgänglig i flera olika former såsom fett, olja och spray. Läs gärna mer om produkternas egenskaper och fördelar på www.hraun.se.

 

 

AFMT-olja

Prolongs AFMT-olja är inte vilken olja som helst, den är joniserad vilket gör att den fäster sig till metall väl och skapar ett starkt skydd mot höga temperaturer och extremt tryck. Prolong skapar en oljefilm som varar och skyddar när exempelvis en mindre mängd vatten, damm, sand eller lösningsmedel tränger sig in i oljan.

Fördelar: Minskar värme och friktion, förhindrar korrosion och fukt, sänker drift- och underhållskostnader, minskar slitage och förlänger utrustningens livslängd, maximerar prestanda och minskar energiförbrukning m.m.

Användningsområde: Kombineras och blandas med alla typer av smörjmedel, motoroljor, växellådsoljor och hydrauloljor (mineral eller syntetiska).

 

EP-2 Universalfett

EP-2 med AFMT är ett fett med kalciumsulfat som levererar en hög droppunkt och mekanisk stabilitet. Fettet ger framför allt högt skydd mot korrosion i tuffa och frätande miljöer samt innehåller inga tungmetaller eller andra skadliga eller miljöfarliga ämnen.

Fördelar: Förhindrar rost, korrosion och oxidation, ger bättre smörjning för extremt tryck, fäster längre, utmärkt bärförmåga och extrem glidstabilitet m.m.

Användningsområde: Tunga fordon och tung industri, industriell-, kommersiell-, och marin utrustning, tunga lastbilar, entreprenadmaskiner, chassi och hjullager m.m.

 

SPL100 Extrem Multiolja

Prolong SPL100 innehåller AFMT och verkar för att bl.a. smörja, tränga in och förhindra korrosion och lösgöra kladdiga mekanismer. Multioljan rengör och skyddar verktyg och metallutrustning samt arbetar för att minska friktion och slitage på olika metallytor.

Fördelar: Motverkar oljud, tränger undan fukt, underlättar för borrning, smörjer och skyddar metall och minskat slitage på roterande delar m.m.

Användningsområde: Kedjor, kablar, skjutdörrar, elskåp, gångjärn, lås och rostiga bultar m.m.

 

Transmission Treatment

Prolong Transmission Treatment med AFMT verkar för att behandla metallytor. När transmissionsoljan cirkulerar i växellådan söker sig oljan till metallytor och interagerar med dessa, då uppstår kemisk bindning och ger skydd mot potentiellt skadlig friktion och värme.

Fördelar: Minskar friktion och värme, förhindrar skumbildning, jämnare och mjukare växling, ökar livslängden på växellådan och skydd för att undvika kostsamma reparationer m.m.

Användningsområde: Standard (manuella) och automatiska växellådor.

 

Oil Stabilizer

Prolong Oil Stabilizer arbetar för att skydda motorn när den börjar ryka, tappa kraft eller läcka m.m. Oljan innehåller AFMT samt de nödvändiga ämnen som krävs för att skapa en komplett stabiliserande olja för att lösa smörjrelaterade problem. Oil Stabilizer är den enda i sitt slag på marknaden.

Fördelar: Kompatibel med både syntetiska och mineraloljor, förebygger avlagring i motorn, förlänger motorns livslängd, ger skydd till motorn vid start i olika temperaturer, minskar värme och friktion, minskar motorljud, sänker mängden avgasrök m.m.

Användningsområde: Rekommenderas för bensin- och dieselmotorer