schulke-grotamar-82

 

En mycket liten mängd vatten i en dieseltank är tillräckligt för att starta tillväxt av mikroorganismer. Mikroorganismerna förökar sig i hög hastighet och formar slem, så kallade ”dieseldjur”, som sprider sig in i bränslesystemet. Detta kan ge motorproblem som ett resultat av att filter, slangar och spridare blockeras och korroderar.

Mikroorganismer som finns i vatten kommer i kontakt med bränslet när som helst på väg från raffinaderi till din båt. Varm och fuktig miljö bildar kondens i bränsletanken och kondenseras ut i bränslet när det blir kallt. Detta skapar en gynnsam miljö för bakterierna att växa i. I den nya miljödieseln ökar problemet ytterligare eftersom det binder mer vatten. Dränera om möjligt vatten från botten av bränsletanken innan grotamar® 82 används.

grotamar®82 kommer att blandas med bränslet när tanken fylls och börjar verka direkt. Doseringen varierar beroende på tankvolym. Gör en chockdosering första gången du använder grotamar® 82 så att du tar död på alla levande organismer. Om tanken är extremt förorenad med slem bör den rengöras före användning av grotamar® 82.
• Dosera 25 ml/100 l bränsle
• Chockdosering 100 ml/100 l bränsle

Finns i två storlekar:
– 1 liter, räcker till max 4000 l diesel
– 10 kg, räcker till max 40 000 l diesel

• Anpassad till dagens miljödiesel
• Effektivt korrosionsskydd
• Stoppar snabbt all mikrobiologisk tillväxt
• Brett aktivt spektrum mot alla typer av mikroorganismer
• Ekonomiskt långtidsskydd av tank, ledningar och motor
• Densiteten är anpassad till bränslet vilket ger bra blandningsegenskaper