PTU15-25

 

CJC filterseparatorer PTU är utvecklade för finfiltrering och samtidigt avskiljning av fritt vatten ut oljor och dieselbränslen. När oljan är mättad på vatten, övergår vattnet till fri form. Det fria vattnet är ofta en omedelbart skadligare förorening än mekaniska partiklar. Om det fria vatteninnehållet blir tillräckligt stort, kan exempelvis hårt belastade lager eller pumpar få allvarliga skador och kan resultera i kostsamma haverier.