smöroljefilter

 

Olja smörjer alla rörliga och funktionella delar i motorn. För en väl fungerande motor krävs att oljan blir renad och det i sin tur kräver ett filter med god kapacitet och hög kvalitet. Smuts förorenar olja och gör den seg vilket innebär att oljan inte längre fyller sin ursprungliga funktion och kan leda till nedsatt funktion av motorn.