Miljö- och kvalitetspolicy

Uppdaterad 2022-11-09

SITAB anser att miljö- och hållbarhet är viktigt för organisationens överlevnad samt framgång. Vi har som vision att bidra till en hållbar framtid i de avseenden vi kan. Fokus med vårt miljö-och hållbarhetsarbete är bidra till ett hälsosamt och hållbart liv, klimatpositivitet, rättvisa och jämlikhet. SITAB följer de lagar och förordningar som finns och är certifierade enligt ISO 9001. Principer: Vi vill ta hållbarhetsfrågorna på allvar och uppnår detta genom hög kompetens, kontinuerliga förbättringar samt att ha miljöpåverkan i beaktning vid beslut. Miljöskäl är dessutom ett godtagbart argument för ökade kostnader. Tillämpningsområde: Policyn gäller för alla anställda på SITAB. Ansvar för tillämpningen Policyn ska vara känd och förstådd och tillämpas i den dagliga verksamheten. Personal och ledningen ska ges möjlighet till miljöutbildningar för att förbättra verksamheten. De anställda uppmuntras att även utanför arbetstid agera miljövänligt.


Särskilda tillämpningar

Resor och möten

 • SITAB ska minimera miljöpåverkan från resande och möten som sker i tjänsten.
 • Försöka cykla, åka kollektivt eller i första hand elbil.
 • Vid resor till möten samåker medarbetarna i möjligaste mån.
 • Möten sker vanligen via teams.

Upphandling och inköp av varor

 • Väljer rätt leverantörer, som har samma värderingar som oss.


Återanvändning och återvinning

 • Minimerar resursanvändande samt materialanvändningen.
 • Allt vi behöver göra oss av med ska i första hand gå till återanvändning, i andra hand till materialåtervinning och till sist energiåtervinning.
 • Vi återanvänder därav alla kartonger vi får levererat.
 • Vi källsorterar.


Kvalitetssäkring

 • Vi har ett minimikrav på kvaliteten vi levererar till våra kunder för att skapa en långsiktig och hållbar produkt.
 • Vi prioriterar samarbeten och leverantörer av god kvalitet.
 • SITAB är certifierade enligt ISO 9001


Uppföljning av policyn

 • SITAB arbetar ständigt med att förbättra det interna miljöarbetet.


Vårt hållbarhetsfokus i enlighet med FN:s globala mål 2030

Miljömässig hållbarhet:

 • Bekämpa klimatförändringarna


Social hållbarhet:

 • Jämställdhet
 • Hälsa och välbefinnande


Ekonomisk hållbarhet:

 • Minskad ojämlikhet
 • Hållbar konsumtion och produktion
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt