OM OSS

SITAB

Ett personligt företag
med stora möjligheter

Ledande leverantör sedan 60-talet

SITAB har sedan 60-talet varit en ledande leverantör av filter, separatorer, oljor, tillbehör och reservdelar till rederier, industri och entreprenörer. Produktsortimentet, med olika typer av tekniska lösningar och service, har utvecklats och utökats under åren. SITAB:s mål är att vara en komplett leverantör av filter, oljor, absorbenter och annan teknisk utrustning till våra kunder.

SITAB anser att miljö- och hållbarhet är viktigt för organisationens överlevnad samt framgång. Vi har som vision att bidra till en hållbar framtid i de avseenden vi kan. Fokus med vårt miljö-och hållbarhetsarbete är bidra till ett hälsosamt och hållbart liv, klimatpositivitet, rättvisa och jämlikhet. SITAB följer de lagar och förordningar som finns och är certifierade enligt ISO 9001.

Principer:

Vi vill ta hållbarhetsfrågorna på allvar och uppnår detta genom hög kompetens, kontinuerliga förbättringar samt att ha miljöpåverkan i beaktning vid beslut. Miljöskäl är dessutom ett godtagbart argument för ökade kostnader.

Tillämpningsområde:

Policyn gäller för alla anställda på SITAB.

Ansvar för tillämpningen

Policyn ska vara känd och förstådd och tillämpas i den dagliga verksamheten. Personal och ledningen ska ges möjlighet till miljöutbildningar för att förbättra verksamheten. De anställda uppmuntras att även utanför arbetstid agera miljövänligt.

SITAB, Skepps och industriteknik AB arbetar för god omsorg om våra kunder och om miljön genom att effektivisera företagets olika processer mot minskad miljöbelastning.

Kvalitet
Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktiga kundrelationer.

Detta innebär att:
– Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.

– Våra medarbetare är kompetenta och inser att varje prestation har en betydelse för den totala kvalitén.

– Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.

– Vår verksamhet präglas av ett ärligt och seriöst uppträdande.

– Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemet anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen.

ISO-9001

ISO 9001-certifierade

Fastställd att gälla fr.o.m. 2018-05-25, Sofi Kristensson VD