Varför ska du byta olja?

Skrivet 21 juni, 2023

Genom att byta olja regelbundet bevarar man maskinens prestanda, förlänger dess livslängd och minskar risken för kostsamma reparationer. Det är viktigt att följa tillverkarens rekommendationer när det gäller oljebyteintervall och användning av rätt oljetyp för att säkerställa optimal maskinprestanda och driftsäkerhet. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt olja till just din maskin.

Det finns flera skäl till varför man behöver byta olja regelbundet på en maskin. Här är några av de viktigaste anledningarna:

Smörjning: Oljan i en maskin fungerar som smörjmedel för att minska friktionen och slitage mellan rörliga delar. Med tiden bryts oljan ner och förlorar sina smörjande egenskaper, vilket kan leda till ökat slitage och skador på maskinens komponenter. Genom att byta olja regelbundet säkerställer man att maskinen fortsätter att fungera smidigt och att dess livslängd förlängs.

Termisk stabilitet: Olja hjälper till att reglera temperaturen i en maskin genom att absorbera och avleda värme. Vid långvarig användning utsätts oljan för höga temperaturer, vilket kan få den att brytas ner och förlora sin förmåga att effektivt reglera temperaturen. Genom att byta olja regelbundet ser man till att maskinen håller sig inom optimala temperaturintervall och minskar risken för överhettning och potentiella skador.

Kontaminering: Olja kan bli förorenad av partiklar, smuts, vatten och andra ämnen som ackumuleras över tid. Dessa föroreningar kan skada maskinens komponenter och minska dess prestanda. Genom att byta olja regelbundet tar man bort dessa föroreningar och ser till att maskinen fortsätter att fungera korrekt.

Underhåll: Oljebytet är en viktig del av den allmänna maskinunderhållsrutinen. Genom att utföra regelbundna oljebyten får man möjlighet att inspektera oljefiltret och andra delar av systemet. Eventuella tecken på slitage eller skador kan upptäckas och åtgärdas i tid, vilket kan förhindra större problem eller maskinhaveri.